De bevindingen

Inwoners deden burgeronderzoek naar de staat van hun lokale democratie in het project 100×100.

  • Inwoners hebben in het afgelopen jaar zelf onderzoek gedaan naar hun gemeentebestuur. Zij waren de correspondenten van het burgerjournalistieke project 100×100. De centrale vraag van het onderzoek was: is ons gemeentebestuur klaar voor de netwerkdemocratie?
  • Het blijkt dat bij gemeentebesturen volop aandacht is voor de participatiesamenleving en de nieuwe verhoudingen in het publieke domein. 90% Van de college- of coalitie akkoorden spreekt erover. Soms zelfs in woorden als doe- of netwerkdemocratie en overheidsparticipatie. De intenties zijn positief, veel gemeenten willen aan de slag met een nieuwe manier van werken.
  • Maar er is een verschil tussen ambitie en daad. De praktijk is weerbarstig. De wil is er, maar de meeste gemeenten weten nog niet hóe ze het moeten aanpakken. Het blijkt lastig om echt buiten de kaders te denken/werken. Slechts een klein deel van de correspondenten is van mening dat de gemeente klaar is voor de netwerkdemocratie. Meer dan de helft twijfelt en een kwart denkt van niet.
  • Volgens correspondenten is bijna zeventig procent van de gemeenten (hard) op zoek naar nieuwe vormen van besluitvorming en nieuwe manieren om ruimte te geven aan maatschappelijk initiatief.
  • Volgens correspondenten heeft ruim 75% van de gemeenten behoefte aan meer informatie over nieuwe vormen van besluitvorming en nieuwe manieren om ruimte te geven aan maatschappelijk initiatief.

De animatie ‘Democratisch zuivere koffie?!’  is een korte animatie over de werking van lokale democratie in de netwerksamenleving, en de taak van de gemeenteraad daarin. De animatie is gemaakt door Tweebeeld in samenwerking met 100×100-initiator Marije van den Berg.

In het magazine 100×100 staan de bevindingen van de tientallen burgers die in 2014  – onbezoldigd – onderzoek deden naar hun gemeentebestuur: het project 100×100.

Meeste gemeentebesturen nog intern gericht
De meeste gemeenteraden zijn nog niet toe aan nieuwe vormen van lokale democratie. Ze zijn intern gericht, bezig met partijpolitieke processen en routines die daarbij horen. De correspondenten zien nog weinig reflectie op het eigen functioneren van de gemeenteraad, laat staan een reflectie op democratische waarden in het lokaal publiek domein. Het raadslid dat zich beschouwt als procesarchitect voor lokale democratische processen, is nog ver te zoeken.

Besturen scheppen hoge verwachtingen
Door de mooie woorden en positieve houding van de gemeente worden de verwachtingen bij burgers wel steeds hoger. En als er dan geen werkelijke verandering komt, ligt de volgende teleurstelling op de loer.

Op beperkte schaal: burgermacht
Toch zijn er ook plaatsen waar het wel lukt om vernieuwende experimenten te starten. Daarbij gaat het niet alleen over burgerkracht (meedenken en initiatief nemen) maar ook over burgermacht: meebeslissen en zeggenschap in het publieke domein. Het kan dus wel, maar is nu nog heel beperkt zichtbaar.

Download het hele magazine van 100×100 met de analyse, interviews, een essay, artikelen, opinie en een test voor jouw gemeente (pdf)

Download hier de analyse van Yvette Jeuken van de uitkomsten van 100×100 (pdf)